สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับ”ส.เพื่อการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น” ติวเข้มสื่อฯปฎิบัติการการตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างการรับรู้ขั้นพื้นฐาน

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับ”ส.เพื่อการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น” ติวเข้มสื่อฯปฎิบัติการการตัดต่อคลิปวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างการรับรู้ขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา...