นครขอนแก่นเปิดเวทีสมาร์ทเดย์ ปี 2 เนรมิตพื้นที่ว่างเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

นครขอนแก่นเปิดเวทีสมาร์ทเดย์ ปี 2 เนรมิตพื้นที่ว่างเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ : จากแนวคิดในการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน...