แจ้งข่าวงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ใหญ่-จันทร์ศรี จันททีโป 16 พค 2560

แจ้งข่าวงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ใหญ่-จันทร์ศรี จันททีโป 16 พค 2560

เชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุดมญาณโมลี(หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) ในวันองคารวันที่ 16...