“จ.ขอนแก่น” ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

"จ.ขอนแก่น" ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพร วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล...