กกต สรุปผลการเลือกตั้ง สส จาก 11 เขตเลือกตั้ง 2,668 หน่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาใช้สิทธิ 72.53 %

กกต สรุปผลการเลือกตั้ง สส จาก 11 เขตเลือกตั้ง 2,668 หน่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาใช้สิทธิ 72.53 % ที่สำนักงาน กกต.ขอนแก่น นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดขอนแก่น...