สรุป 7 วัน อันตราย ขอนแก่นตาย 5. ส่วนใหญ่ หลับใน. ขับรถเร็ว

สรุป 7 วัน อันตราย ขอนแก่นตาย 5. ส่วนใหญ่ หลับใน. ขับรถเร็ว 18 เม.ย. 2566 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...