วัดธาตุหนองแวงฯ ไถ่ชีวิต โคกระบือ มอบให้เกษตรกรมหาสารคาม. นำไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้

วัดธาตุหนองแวงฯ ไถ่ชีวิต โคกระบือ มอบให้เกษตรกรมหาสารคาม. นำไปเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ 27 พ.ค. 66 ที่บริเวณหน้าพระมหาธาตุแก่นนคร ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พระครูปริยัติธรรมวงศ์...