สสว.ลงพื้นที่อีสานจัดอบรม E-marketplace

24 พค 61 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น สสว. จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ E-marketplace จาก Shopee ลงพื้นที่ภาคอีสานจัดอบรมการทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการ  SME นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการ...