ด่วน!สหกรณ์ จ.ขอนแก่น ขู่ฟันไม่เลี้ยง หาก มี จนท.เอี่ยว ยักยอกเงินของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย

ด่วน!สหกรณ์ จ.ขอนแก่น ขู่ฟันไม่เลี้ยง หาก มี จนท.เอี่ยว ยักยอกเงินของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเปือยน้อย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์...