สุดเก่ง ร.ร.กวดวิชาแก่นวิทย์ “นร.สอบเข้า ม.1,ม.4 โรงเรียนดังได้กว่า 160 คน

สุดเก่ง ร.ร.กวดวิชาแก่นวิทย์ "นร.สอบเข้า ม.1,ม.4 โรงเรียนดังได้กว่า 160 คน https://youtu.be/LQ-lE7TWzHE?si=aynF3WT5dEAqSp7B วันประกาศความสำเร็จกวดวิชาแก่นวิทย์รุ่นที่ 29 สอบติดมากที่สุด อันดับ 1 แก่นวิทย์หรือ KW.Center เปิดสอนมานานกว่า 29 ปี ในระดับชั้น ป.1 ถึง...