ประมงปล่อยพันธ์กุ้งกร้ามกราม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

ประมงปล่อยพันธ์กุ้งกร้ามกราม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ นายพลศักดิ์ มีศรี ประมงอำเภอน้ำพอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำแหล่งน้ำฯ ร่วมตรวจรับ...