เทศบาลตำบลท่าพระ จัดงานมหกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลท่าพระ จัดงานมหกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 19 พ.ค. 66 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรม...