“มข.”ฉลอง 60 ปี จัดเต็ม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์”

"มข."ฉลอง 60 ปี จัดเต็ม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นการช่วยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์จริง...