สาดถึงแก่น”พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสงกรานต์เทศกาลดอกคูนเสียงแคนปี67

สาดถึงแก่น"พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสงกรานต์เทศกาลดอกคูนเสียงแคนปี67 8 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 18.30 น. ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด...