จ.ขอนแก่น”จัดประชุมนำเสนอแนวทางและรูปแบบการรับมือและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

"จ.ขอนแก่น"จัดประชุมนำเสนอแนวทางและรูปแบบการรับมือและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) คลิป สัมภาษณ์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก ...