อากาศร้อนสินค้าเกษตร พืชผัก ราคาสูง

อากาศร้อนสินค้าเกษตร พืชผัก ราคาสูง 22 เมษายน 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาผักสดในตลาดศรีเมืองทอง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า...