สช.จับมือภาคีขับเคลื่อนงานวิจัย เพิ่มขีดจำกัด ‘ชุมชน’ – ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยแนวคิด ‘ประเมินผลเพื่อพัฒนา’ ค้นหา ‘นวัตกรรม’ รับมือวิกฤตอนาคต

สช.จับมือภาคีขับเคลื่อนงานวิจัย เพิ่มขีดจำกัด ‘ชุมชน’ - ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยแนวคิด ‘ประเมินผลเพื่อพัฒนา’ ค้นหา ‘นวัตกรรม’ รับมือวิกฤตอนาคต สช. จับมือภาคีเครือข่ายร่วมเคลื่อนงานวิจัย...