สุดเจ๋ง! ร.ร.สนามบิน กวาดเรียบ สอบเข้า ม.1 ร.ร.ดัง ขอนแก่น

สุดเจ๋ง! ร.ร.สนามบิน กวาดเรียบ สอบเข้า ม.1 ร.ร.ดัง ขอนแก่น วันนี้ 2 มิ.ย.66 ที่ ห้องประชุมเจ้าคุณอลงกต อาคาร 8 โรงเรียนสนามบิน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร. วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา...