ขอนแก่น ประกวดสุนทรพจน์ เยาวชนรักสถาบัน

ขอนแก่น ประกวดสุนทรพจน์ เยาวชนรักสถาบัน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ ประกวดสุนทรพจน์...