“ทม.บ้านทุ่ม” สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์

"ทม.บ้านทุ่ม" สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ลงพื้นที่ เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566แนะนำการปฏิบัติตน...