ชื่นมื่น คอนเสิร์ต หนาวลมชมดอกไม้ ครบรอบ 60 ปี มข. ช่วยเหลือชุมชนที่ยังขาดแคลน

ชื่นมื่น คอนเสิร์ต หนาวลมชมดอกไม้ ครบรอบ 60 ปี มข. ช่วยเหลือชุมชนที่ยังขาดแคลน https://youtu.be/jP4OTHGHPPs?si=6gRniuVxsguNWLjz เพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบาย Social Innovation หรือ การอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น...