เปิดเทอมวันแรกเมืองขอนแก่น จราจรหนาแน่น

เปิดเทอมวันแรกเมืองขอนแก่น จราจรหนาแน่น ผอ.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น เน้นย้ำคณะครู รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้เน้นในเรื่องของ 6 มาตรการหลัก 6...