ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่อำเภอเปือยน้อย

ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่อำเภอเปือยน้อย 20 เม.ย. 66 ที่ โรงเรียนบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...