ดัน!อาหารอีสานสู่ตลาดโลก นักวิจัย คณะเทคโนโลยี มข. ผุดผลิตภัณฑ์แปรรูปหน่อไม้ในใบย่านาง

ดัน!อาหารอีสานสู่ตลาดโลก นักวิจัย คณะเทคโนโลยี มข. ผุดผลิตภัณฑ์แปรรูปหน่อไม้ในใบย่านาง อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดอาหารพร้อมทานโดยในปี 2563 เติบโตมากถึง 11.0%...