รพ.ขอนแก่น” เปิดจุดบริการลงทะเบียนยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID

รพ.ขอนแก่น" เปิดจุดบริการลงทะเบียนยืนยันตัวตนหมอพร้อม DID โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดจุดให้บริการประชาชนลงทะเบียนพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบหมอพร้อม DID...