สวนสัตว์ขอนแก่น ต้อนรับสมาชิกใหม่ “น้องอั่งเปา”ลูกหมีควาย จากการเพาะขยายพันธุ์ “หมีควาย” จนประสบความสำเร็จ

สวนสัตว์ขอนแก่น ต้อนรับสมาชิกใหม่ “น้องอั่งเปา”ลูกหมีควาย จากการเพาะขยายพันธุ์ “หมีควาย” จนประสบความสำเร็จ สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกหมีควาย “น้องอั่งเปา” จากครอบครัวหมีควาย...