แบงก์ชาติ@อีสาน เปิด “หม่องเฮียนฮู้” แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ การเงิน

แบงก์ชาติ@อีสาน เปิด "หม่องเฮียนฮู้" แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ การเงิน https://www.youtube.com/watch?v=89deGEwDDZo 10 พ.ค. 66 ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร. ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์...