จ.ขอนแก่น จัดพิธีต้อนรับหรัญบัฎ พัดยศ พระพรหมวชิรดิลก

จ.ขอนแก่น จัดพิธีต้อนรับหรัญบัฎ พัดยศ พระพรหมวชิรดิลก จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีถวายการต้อนรับหิรัญบัฏ พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน พระราชาคณะเจ้าคณะรอง พระพรหมวชิรดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙...