กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เตรียมจัดงาน Thai Rice Expo 2022

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เตรียมจัดงาน Thai Rice Expo 2022 ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงาน Thai Rice Expo 2022 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 นี้ ภายใต้แนวคิด "เพื่อเกษตรกรรมมูลค่าสูงและยั่งยืน"...