“มข.”จับมือ “ป.ป.ช.”สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนป้องกันการทุจริตในองค์กร

"มข."จับมือ "ป.ป.ช."สร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นความร่วมมือทางวิชาการ สำหรับเรื่องทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์และเสริมอุดมการณ์ของ ป.ป.ช...