“สพป.ขอนแก่น เขต 1″จัดอบรมครูไซเบอร์

"สพป.ขอนแก่น เขต 1"จัดอบรมครูไซเบอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาองค์กร...