อสม.ขอนแก่นรวมพลังต้านภัยยาเสพติด

อสม.ขอนแก่นรวมพลังต้านภัยยาเสพติด ขอนแก่นจัดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ " อสม.จังหวัดขอนแก่นรวมพลังต้านภัยยาเสพติด"เพื่อสื่อสารการดำเนินงานของเครือข่าย อสม.จังหวัดขอนแก่นในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด...