เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 14 AI for Aurim: นวัคกรรม AI นำออทิสศิกไหย ก้าวโกลสูโลกดิจิทัล” ที่ขอนแก่น

เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 14 AI for Aurim: นวัคกรรม AI นำออทิสศิกไหย ก้าวโกลสูโลกดิจิทัล" ที่ขอนแก่น https://www.youtube.com/watch?v=yPTt5Fqrsg0 12 พฤษภาคม 2566. .ที่ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาไกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...