ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์” ผลิตคนรุ่นใหม่เปี่ยมศักยภาพ ตัน “ขอนแก่น” สู่ Hub of Talents ของประเทศ

ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์" ผลิตคนรุ่นใหม่เปี่ยมศักยภาพ ตัน "ขอนแก่น" สู่ Hub of Talents ของประเทศ 28 ธันวาคม 2565 ที่อาคารสิริคุณากร. มหาสิทยาลัยขอนแก่น รศ นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายพีระพงศ์...