สนง.อาชีวศึกษาขอนแก่น “ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน “ทำดี ทำได้ ทำทันที” 

"สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น "ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน "ทำดี ทำได้ ทำทันที"  “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ดำเนินการฝึกบรม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ...