อาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น 19 แห่งโวย!ไม่ได้รับเงินอุดหนุน จากรัฐ ต้องยืมเงินจ่ายเงินเดือนครู

อาชีวศึกษาเอกชนขอนแก่น 19 แห่งโวย!ไม่ได้รับเงินอุดหนุน จากรัฐ ต้องยืมเงินจ่ายเงินเดือนครู https://youtu.be/pTqh8Dq1H_A?si=WndUmWSUGKBsdIy_ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 19 แห่งในขอนแก่น โวย ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ทำโรงเรียนแย่...