เจโทร กรุงเทพฯ บุกอีสาน ยกอาหารญี่ปุ่นไว้ใกล้บ้าน

เจโทร กรุงเทพฯ จัดงานเจรจาธุรกิจและกิจกรรมส่งเสริมสินค้าอาหาร นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเฉพาะในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก...