“มทบ.23″ปลดประจำการ และอำลาผู้บังคับบัญชา ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 /2565

"มทบ.23"ปลดประจำการ และอำลาผู้บังคับบัญชา ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 /2565 ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 /2565 ที่ ครบกำหนดปลดจากกองประจำการ จำนวน 130 นาย ซึ่งได้เสียสละรับใช้ประเทศชาติมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความทุ่มเท...