กลุ่มจังหวีดอีสานตอนกลาง มุ่งทิศทางพัฒนาในอนาคต

กลุ่มจังหวีดอีสานตอนกลาง มุ่งทิศทางพัฒนาในอนาคต วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรึกษาหารือเพื่อจัดทำ...