4 มหาวิทยาลัย ภาคอีสาน ร่วม ขับเคลื่อนสู่ อีสาน 4.0

26 ตุลาคม 2561  ที่อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดงาน อีสาน 4.0 พลิกโฉมประเทศไทย  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีนายสันติ...