ขอนแก่นเตรียมซ้อมแผนน้ำท่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก อ่างเก็บน้ำห้วยเตยล้นเข้าท่วมหมู่บ้าน

ขอนแก่นเตรียมซ้อมแผนน้ำท่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก อ่างเก็บน้ำห้วยเตยล้นเข้าท่วมหมู่บ้าน นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...