รองปลัดสำนักฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

รองปลัดสำนักฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีปัญหาที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 29 เม.ย. 66. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายมงคลชัย สมอุดร...