เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขอนแก่น วอน!รัฐบาลช่วย เพิ่มราคาต้นทุน การผลิตนม ร.ร.

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมขอนแก่น วอน!รัฐบาลช่วย เพิ่มราคาต้นทุน การผลิตนม ร.ร. น้ำนมดิบขาดตลาดในรอบสิบปี อดีต ปธ.สหกรณ์โคนมขอนแก่น เผยสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม ทนขาดทุนไม่ไหว เพราะต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่หยุด...