“มข.”ติดTop10 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศ ด้านอาหารและส่งเสริมเกษตรกรรม

“มข.”ติดTop10 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศ ด้านอาหารและส่งเสริมเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดอันดับต่ำกว่า 100 ของโลกได้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ มข.ยังติดTop10 ของโลกและอันดับ 1 ของประเทศอีก 1 ด้าน คือ SDG 2 Zero hunger...