“มข.”อบรมแปรรูปแมลงโปรตีนครบวงจร ดันเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้เกษตรกรไทย

“มข.”อบรมแปรรูปแมลงโปรตีนครบวงจร ดันเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้เกษตรกรไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพเกษตรเรื่อง การผลิต การแปรรูป...