ผู้ว่าฯขอนแก่น เร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อยพร้อมสั่งตรวจสอบทุกสหกรณ์

ผู้ว่าฯขอนแก่น เร่งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากสหกรณ์การเกษตรเปือยน้อยพร้อมสั่งตรวจสอบทุกสหกรณ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายชาญชัย...