ขอนแก่น อบรบคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลือกตั้งสส เขต 1

ขอนแก่น อบรบคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลือกตั้งสส เขต 1 4 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายวิทยา...