“ม.ขอนแก่น จับมือ สภาอุตสาหกรรมา แถลงข่าวจัดงานใหญ่ เฉลิมฉลอง 60 ปี มข. ขุมทรัพย์ปัญญาอีสาน สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม”

"ม.ขอนแก่น จับมือ สภาอุตสาหกรรมา แถลงข่าวจัดงานใหญ่ เฉลิมฉลอง 60 ปี มข. ขุมทรัพย์ปัญญาอีสาน สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม" คลิป สัมภาษณ์ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ชาญชัย...