ราษฎร 8 อำเภอ ขอนแก่น มีเฮ! กำหนดพื้นที่ระวางเพิ่มเติม ทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ราษฎร 8 อำเภอ ขอนแก่น มีเฮ! กำหนดพื้นที่ระวางเพิ่มเติม ทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)จังหวัดขอนแก่น...