“กขป.7”หนุนศูนย์เรียนรู้ “ชุมชนคนพิเศษ” พัฒนาเด็กออทิสติกเปิดช่องทางอาชีพ ชูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

“กขป.7”หนุนศูนย์เรียนรู้ "ชุมชนคนพิเศษ" พัฒนาเด็กออทิสติกเปิดช่องทางอาชีพ ชูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รายการ "สถานีสื่อสุขภาวะ"...